Danh sách các Công Ty trong khu công nghiệp ( KCN ) Sóng Thần 2

Điểm yêu thích0
Điểm yêu thích0

Danh sách các Công Ty trong khu công nghiệp ( KCN ) Sóng Thần 2

XEM THÊM DANH SÁCH CÁC KCN KHÁC TẠI ĐÂY

1/ Công Ty TNHH Năng Lượng & Kỹ Thuật Môi Trường Fujikasui

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: 3 Đường 20 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790521

Fax: (274)3790526

Email: Fkv@Fujikasui.Com.Vn

2/ Công Ty TNHH Yen Yue Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 3 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731326

Fax: (274)3731328

Email: Yenyue@Hcm.Vnn.Vn
 

3/ Công Ty TNHH Long Huei (Việt Nam)

Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động

Địa Chỉ: 23 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731161

Fax: (274)3731160

Email: Ac@Vn-Zeus.Com

4/ Công Ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (Vn)

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 8 Đường 17 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790858

Fax: (274)3790855

Email: Greco_Vn@Hcm.Vnn.Vn
 

5/ Công Ty CP Lâm Đạt Hưng

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 37 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790038

Fax: (274)3790735

Email: Lds@Hcm.Vnn.Vn
 

6/ Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Website: Www.Bureauveritas.Com/CPs

7/ Công Ty TNHH Song Tain Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 17 Lô O Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730225

Fax: (274)3730227

Email: Songtain@Hcm.Vnn.Vn

 

8/ O’leer Industrial Vietnam Co., Ltd

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729034

Fax: (274)3729032

Email: Oleer.Ltd@Hcm.Vnn.Vn

 

9/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng SàiGòn (Saigon Nutri Food)

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737693

Fax: (274)3737694

Email: Sales@Saigonnutrifood.Com

10/ Công Ty TNHH Bình Minh

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 28 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790588

Fax: (274)3790791

Email: Es-Correctionltd@Hcm.Vnn.Vn

 

11/ Công Ty CP Full Power

Ngành Nghề: Xây Dựng – Thiết Kế

Địa Chỉ: 27c Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730562

Fax: (274)3730568

Email: Fullpowerarch@Hcm.Fpt.Vn

 

12/ Công Ty TNHH Gạch Men Long Tai

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: 28 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740511

Fax: (274)3740515

Email: Longtai@Saigonnet.Vn

 

13/ Công Ty TNHH Hochang Vina

Ngành Nghề: Nón, Nón Bảo Hiểm

Địa Chỉ: 10 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731500

Fax: (274)3731504

Email: Info@Capbanks.Com

14/ Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xd Hoa Sen (Hecc)

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737097

 

15/ Công Ty TNHH Quốc Tế Chutex

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 18 Lô C1 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790930

Fax: (274)3790770

Email: Bienhoaagan@Chutex.Com.Vn

 

16/ Công Ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 21 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730188

Fax: (274)3730218

Email: Shining@Hcm.Vnn.Vn

 

17/ Công Ty TNHH Framas Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 9 Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790761

Fax: (274)3790762

18/ Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (Hsg)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790955

Fax: (274)3737902

Email: Sales@Lotussteel.Com
 

19/ Công Ty TNHH Kim Ức Phong

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 8 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790226

Fax: (274)3790229

Email: Jinyifong@Vnn.Vn
 

20/ Công Ty TNHH Asama Yuh Jiun Int’l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 19 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730103

Fax: (274)3728275

Email: Asamavn@Hcm.Vnn.Vn 

 

21/ Công Ty CP Phát Triển KCN Sóng Thần (Stiz Bình Dương)

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp – Chế Xuất

Địa Chỉ: 27 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, X.An Bình, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793077

Fax: (274)3793073

Website: Www.Stiz.Com.Vn

 

22/ Công Ty TNHH Sx Olympic Pro Vn

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 6 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782085

Fax: (274)3782088

Email: OlympiCPro@Hcm.Vnn.Vn

 

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tung Shin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 8 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790701

Fax: (274)3730800

Email: Tungshin@Hcm.Vnn.Vn

 

24/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quang Minh

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 22 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732890

Fax: (274)3732891

Email: Brighfurniture@Hcm.Vnn.Vn

 

25/ Công Ty TNHH Rinors (Việt Nam)

Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: 15 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730450

Fax: (274)3730659

Email: Rinorsvn@Hcm.Vnn.Vn

 

26/ Công Ty TNHH Tiger Alwin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 22 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710880

Fax: (274)3710885

Email: Tigeralwin@Hcm.Vnn.Vn

27/ Hsin Mei Kuang (Vn) Co. Ltd

Ngành Nghề: Mực & Mực In

Địa Chỉ: 3 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790860

Fax: (274)3737392

Email: Vinahmk@Hcm.Vnn.Vn

 

28/ Công Ty TNHH In Ấn Ming Sheng

Ngành Nghề: In – Bao Bì

Địa Chỉ: 18 Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732668

Fax: (274)3723672

Email: Mingshengco@Hcm.Vnn.Vn

29/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 12 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742677

Fax: (274)3742676

30/Công Ty TNHH Thêu Nam Phong

Ngành Nghề: Thêu – Dịch Vụ

Địa Chỉ: 28 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732921

Fax: (274)3732923

Email: Namfeng@Hcm.Vnn.Vn

 

31/ Công Ty TNHH Active Int’l (Vn)

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 5 Lô N Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730297

Fax: (274)3730298

Email: Ww.Active@Hcm.Vnn.Vn

32/ Công Ty TNHH Mhy Việt Nam

Ngành Nghề: Nông Sản

Địa Chỉ: 6 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790880

Fax: (274)3790882

Email: Mhyfood@Hcm.Vnn.Vn
 

33/ Công Ty TNHH Mtv Tôn Hoa Sen (Hssc)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737555

Fax: (274)3737904

Website: Www.Lotussteel.Com

34/ Công Ty TNHH Esprinta (Vn)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737161

Fax: (274)3737160

Email: Yangji.Phan@Esprintavn.Com 

 

35/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Tm Đại Phát

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 32 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790540

Fax: (274)3790542

Email: Bay@Daiphatfood.Com.Vn 

 

35/ Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 16-18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790811

Fax: (274)3737974

Email: Michael@Upvn.Net08

 

36/ Wang Sheng Int’l Vn Co., Ltd

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: 18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730389

Fax: (274)3730391

Email: Wangsheng@Hcm.Vnn.Vn

 

37/ Công Ty TNHH Sx Tm Khải Hoàn

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: 36 Lô 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790416

Fax: (274)3790418

Email: Vgcglass@Hcm.Vnn.Vn

 

38/ Công Ty TNHH Dệt Kao Sha Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 5 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790675

Fax: (274)3790676

Email: Kaoshavn@Hcm.Vnn.Vn

 

39/ Công Ty TNHH Ever Young

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: 5 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732588

Fax: (274)3732589

Email: Everyoung@Hcm.Vnn.Vn

40/ Công Ty CP Latitude Tree Vn

Ngành Nghề: Gỗ – Xuất Nhập Khẩu

Địa Chỉ: 29 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731385

Email: Latitudetree@Latitudetree.Com.Vn

 

41/ Công Ty TNHH Thái Phong

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô O Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730911

Fax: (274)3730912

Email: Thaiphongco@Hcm.Fpt.Vn

 

42/ Công Ty Ld American Home

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740073

Email: Contact@American-Home.Com.Vn

 

43/ Công Ty CP Thép Pomina

Ngành Nghề: Thép – Công Ty

Địa Chỉ: Đường 27 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710051

Fax: (274)3740804

Email: Webmaster@Pomina-Steel.Com

 

44/ Công Ty TNHH Minh Phú

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790360

Fax: (274)3732907

 

45/ Kaken Vietnam Laboratory

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Email: KvlJr@Kotiti.Com.Vn

 

46/ Công Ty CP Đại Thiên Lộc (Dtls)

Ngành Nghề: Thép – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737922

Fax: (274)3631627

Email: Daithienloc@Hcm.Vnn.Vn

 

47/ Công Ty TNHH Nan Pao Resins Vn

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 10 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790378

Fax: (274)3790377

Email: Nanpao@Saigonnet.Vn              

 

48/ Công Ty TNHH U.P Việt Nam

Ngành Nghề: Gas – Lắp Đặt Hệ Thống & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô N Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3728888

Fax: (274)3728999

Email: Upvietnam@Hcm.Vnn.Vn

 

49/ Công Ty TNHH Tsaiyarn Int’l Vn

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: 27b Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710555

Fax: (274)3710333

Email: Tsaiyam@Hcm.Vnn.Vn

50/ Công Ty TNHH Ích Sai

Ngành Nghề: Gỗ – Thiết Bị Khai Thác & Chế Biến

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793066

Fax: (274)3793069

 

51/ Công Ty TNHH Bor Yueh Int’l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 26 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730301

Fax: (274)3730300

 

52/ Công Ty TNHH Poh Huat

Ngành Nghề: Nội Thất – Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: 17 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729101

53/ Hiệp Hội Thương Gia Đài Loan Tỉnh Bình Dương

Ngành Nghề: Hiệp Hội

Địa Chỉ: 29 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729050

Fax: (274)3731858

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với chúng tôi nhé

Đăng bình luận

So sánh sản phẩm
  • Total (0)
So sánh